مقاله اکولوژی و اپیدمیولوژی ویروس‌ها

6,000 تومان

نوع فایل : word

تعداد صفحات : 64 صفحه

زبان: فارسی


  • پس از خرید محصول، بلافاصله فایل به صورت اتوماتیک برای شما دانلود خواهد شد.

نوع فایل : word| تعداد صفحات : 64 صفحه | زبان: فارسی

.

.

 

دانلود مقاله اکولوژی و اپیدمیولوژی ویروس‌ها

 

فهرست مطالب

 

مقدمه  2

نمودارها 2

اکولوژی ویروس‌ها 6

عوامل بیولوژیکی   8

1)خصوصیات ویروسها و گیاهان میزبان آنها 8

1-1 پایداری فیزیکی و غلظت نهایی ویروسها 8

1-2 میزان حرکت و انتشار در گیاهان میزبان  8

1-3 شدت بیماری   8

1-4 تغییرپذیری و انتخاب نژاد 9

1-5 دامنه میزبانی   9

2)انتشار 10

2-1 ناقلین هوازاد 10

2-2 ویروسهای خاکزاد 13

2-3 انتقال با بذر و گرده 15

2-4 انتقال بوسیله مهره داران  16

2-5 انتشاردر مسافتهای دور 16

3) منابع آلودگی   21

3-1 گیاهان زراعی   21

3-2 گیاهان وحشی   24

3-3 علفهای هرز و سایر میزبانهای واسط   24

3-3-1 علفهای هرز درون محصول  25

3-3-2 منابع مجاور محصول  26

3-3-3  منابع دور 27

3-4 منابع دیگرآلودگی   29

عملیات باغبانی و کشاورزی   30

1- عملیاتی که دارای اثرات موضعی است. 30

1-1 تاریخ کشت   30

1-2 تناوب زراعی   31

1-3 عملیات تهیه زمین و کا شت   32

1-4 اندازه مزرعه  32

1-5 اندازه گیاهان و تراکم کشت   32

1-6 همگن بودن گیاه زراعی   33

1-7 تأثیر گلخانه‌ها 33

1-8 عملیات گرده افشانی   34

1-9 نهالستان‌ها به عنوان منابع آلودگی   34

2- عملیاتی که دارای اثراتی در مقیاس بزرگ می‌باشند. 34

2-1 انتخاب گیاهان و اصلاح نبات   34

2-2 روش‌های پیوند زدن  34

2-3 کشت در مناطق دست نخورده 34

2-4 جا به جایی محصولات گیاهی به کشور‌های دور 34

2-5 اثر کشت تک محصولی یا تناوب کوتاه مدت بر ویروسها 35

نتیجه  37

عوامل فیزیکی   37

1) بارندگی   37

2) باد 38

3) دمای هوا 38

4) خاک   38

5) نقش تغییرات فصلی و آب و هوایی در توسعه اپیدمی‌ها 39

بقا در طول چرخه فصلی   40

اپیدمیولوژی   43

1- زمان  43

2- ویروس و میزبان  44

3- تعداد منابع آلودگی   46

4- نوع و تعداد ناقلین   46

5- مسافت   49

ارزیابی خطر و پیش‌بینی   53

ارزیابی احتمال خطر  53

پیش بینی   54

نتیجه گیری   60