پایان نامه مجتمع زیر سطحی چند منظوره با رویکرد پدافند غیرعامل

30,000 تومان

نوع فایل : word

تعداد صفحات : 269 صفحه

زبان: فارسی


  • پس از خرید محصول، بلافاصله فایل به صورت اتوماتیک برای شما دانلود خواهد شد.

نوع فایل : word | تعداد صفحات : 269 صفحه | زبان: فارسی

.

.

.

پایان نامه مجتمع زیر سطحی چند منظوره با رویکرد پدافند غیرعامل

فهرست مطالب

چکیده

فصل اول: مقدمه

1-بیان مسئله3

2-فرضیات تحقیق6

3-سوالات تحقیق6

4-اهمیت و ضرورت انجام تحقیق7

5-اهداف9

6-تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها9

فصل دوم: ادبیات پژوهش

بخش اول: مبانی نظری

.

.

بخش دوم: پیشینه پژوهشی

.

.

بخش سوم: دسته بندی پناهگاه ها

.

.

بخش چهارم: انواع پناهگاه ها

.

.

بخش پنجم: شاخص های معماری فضاهای امن زیر زمینی

.

.

بخش ششم: الگوهای طراحی فضاهای زیرزمینی

.

.

بخش هفتم: کاربری های فضاهای زیرزمینی

.

.

بخش هشتم: سازه

.

.

بخش نهم: تاسیسات

.

.

بخش دهم:  نمونه های موردی طراحی

.

.

فصل سوم: روش تحقیق

.

.

فصل چهارم: تحلیل

بخش اول: تحلیل سایت

.

.

بخش دوم: برنامه فیزیکی

.

.

بخش سوم: ایده ها و روند طراحی

 .

.

فصل پنجم: تحلیل، نقشه ها و مدارک

.

.

پیوست ها

منابع و ماخذ