تخفیف!

مقاله بررسي الگوي سني ازدواج در ايران

قیمت اصلی 7,000 تومان بود.قیمت فعلی 3,000 تومان است.

نوع فایل : word

تعداد صفحات : 36 صفحه

زبان: فارسی


  • پس از خرید محصول، بلافاصله فایل به صورت اتوماتیک برای شما دانلود خواهد شد.

نوع فایل : word| تعداد صفحات : 36 صفحه | زبان: فارسی

.

.

 

دانلود مقاله پژوهشی بررسي الگوي سني ازدواج در ايران

مقدمه

كنترل ميزان رشد جمعيت يكي از مهمترين شاخصهاي توسعه بحساب مي آيد. جمعيت دنيا در سال 1950 دو و نيم ميليارد نفر بوده و اكنون از مرز 6 مليارد نفر گذشته است و پيش بيني مي شود در سال 2025 ميلادي به 5/8 ميليارد نفر برسد طي همين سالها در ايران روند رشد جمعيت از متوسط دنيا بالاتر بود و جمعيت 10 ميليوني 100 سال قبل اكنون به نزديك به 7 برابر رسيده است.

هرم سني جمعيت ايران در سالهاي اول بعد از انقلاب شكلي مخروطي با قاعده پهن به خود گرفت كه اين شكل نشانگر رشد جمعيت بالا است و در سالهاي بعد اين رشد بسرعت كنترل و باعث تغيير در شكل نمودار فوق گرديد بطوري كه اكنون يك ناحيه فرو رفته در قاعده مخروط را مي توان بوضوح مشاهده كرد مشابه اين  تغيير را مي توان در نمودار رشد جمعيت كشور هاي اروپايي و بخصوص در كشور آلمان پس از جنگ جهاني اول مشاهده نمود كه البته اين تغيير شكل نمودار در اروپا در بين گروه جوانان و افراد ميانسال (بويژه مردان ) و بدليل كشته شدن سربازان در جنگ بوده است در حالي كه تغيير شكل مزبور در كشور ما ناشي از كنترل رشد جمعيت و تنظيم خانواده مي باشد.

فهرست مطالب

بيان مسئله:

عوامل موثر بر الگوي سني ازدواج:

الف – عوامل موثر بر سن ازدواج در زن و مرد

ب – عوامل موثر بر اختلاف سن زن ومرد در هنگام ازدواج

1-      وضعيت اقتصادي جامعه

ج – عوامل موثر بر افزايش و كاهش ميزان ازدواج

د – عوامل موثر بر ازدواج مجدد در زن ومرد

ه- عوامل موثر بر نسبت جنسي در جامعه

اهداف:

هدف كلي:

اهداف اختصاصي:

اهداف   كاربردي:

سئوال ها:

فرضيات:

روش تحقيق:

نمونه گيري:

ملاحظات اخلاقي:

پيش آزمايي:

نتيجه بررسي:

تحليل داده ها:

بررسي وضع موجود :

گروه هاي سني:

گروه هاي سني ازدواج:

برآورد وضعيت الگوي سني ازدواج در آينده كشور:

آغاز بحران:

برآورد رقمي:

برآورد شرايط ايده آل:

پيشگيري:

نتيجه گيري

منابع: