پروژه کارآفرینی احداث و راه اندازی کارگاه چوب

16,800 تومان

  • نوع فایل : word
  • تعداد صفحات : 55 صفحه
  • زبان: فارسی

    • پس از خرید محصول، بلافاصله فایل به صورت اتوماتیک برای شما دانلود خواهد شد.

نوع فایل : word | تعداد صفحات : 55 صفحه | زبان: فارسی

.

.

.

دانلود پروژه کارآفرینی احداث و راه انداری کارگاه چوب

 

فهرست مطالب

 

مقدمه

توصيف پروژه

مقئمه و تاريخچه

بخش اول تعاريف

ساختار درخت

ساختار قابل رويت        12

نرم چوبها      13

خواص چوب

خواص فيزيكي           14

خواص شيميايي          15

خواص كاربردي            15

رطوبت چوب

ميزان رطوبت در چوب         17

تغيير حجم در مقاطع چوبي      18

اشكال گوناگون چوب از نظر مصرف

چوبهاي گرد          19

چوبهاي بريده شده        19

چوب ورقه ايا         19

چوب هاي مصنوعي      20

معايب چوب

معايب هنگام رويش        22

آفات چوب           24

قابليت اشتعال چوب            24

حفاظت از چوب

پوشاندن سطح چوب با مواد مختلف     26

اشباع چوب          27

سوزاندن سطح چوب       27

اتصالات چوب              28

اتصالات چوبي                28

ميخ پيچ و سايروسايل اتصال     28

چسب ها                  28

حمل و نقل و نگهداري     30

بخش دوم:معرفي طرح

مشخصات محصول:

نام وكاربرد محصول        32

مشخصات فني محصول     32

معرفي روشهاي توليد     32

تشريح مختصر فرآيند توليد     32

تعيين ظرفيت توليد            33

برآورد ميزان مصرف مواد اوليه       34

معرفي دستگاهها و تجهيزات توليد       36

معرفي تجهيزات تاسيسات عمومي           37

بخش سوم:معرفي نيروي انساني

برآورد پرسنل توليدي          38

پرسنل اداري و خدمات          39

بخش چهارم :هزينه ها،درآمد،سرمايه

جدول تعريف هزينه ها       42

برآورد هزينه استهلاك         43

درآمد كل             43

پيش بيني مالي طرح         44

جدول كل سرمايه گذاري طرح       45

ساير جداول                    46

بخش پنجم:صورتهاي مالي

صورت حساب سود و زيان          51

صورت حساب سرمايه                52

ترازنامه                     53

نقطه سر سر به سر            54

بخش ششم:ضمايم                                                                       

كروكي كارگاه           56