پایان نامه بررسي نگرش دبيران و دانش اموزان دختر مقطع متوسطه نسبت به اجراي طرح لباس متحدالشکل

19,500 تومان

نوع فایل : word

تعداد صفحات : 66 صفحه

زبان: فارسی


  • پس از خرید محصول، بلافاصله فایل به صورت اتوماتیک برای شما دانلود خواهد شد.

نوع فایل : word | تعداد صفحات : 66 صفحه | زبان: فارسی

.

.

 

دانلود پایان نامه بررسي نگرش دبيران و دانش اموزان دختر مقطع متوسطه نسبت به اجراي طرح لباس متحدالشکل در شهرستان نيشابور

 

فهرست مطالب      

فصل اول

مقدمه 1

بیان مسئله    3

اهمیت و ضرورت مسئله پژوهش   5

اهداف پژوهش           8

فرضیه های پژوهش            9

نامگذاری متغیرهای موجود در فرضیه و انواع آن            10

متغیرهای تعدیل کننده        11

تعاریف نظری و عملیاتی متغیرهای فرضیه         12

فصل دوم

ادبیات تحقیق (پیشینه تحقیق)

پیشینه نظری

مقدمه 18

فلسفه و ضرورتهای پوشش و حجاب اسلامی      19

پوشش اولیه ادم و حوا        28

کلاهی که غربیها سر ما گذاشتند     29

مدل و شکل پوشاک   31

آثار سوء و خطرات بی حجابی از دیدگاه پزشکی             33

ابتذال در پوشش و مد پرستی ضرورتی برای ادامه حیات غرب             34

علل و عوامل بی حجابی و ابتذال در پوشش          35

رنگ پوشاک   37

لباس متحد الشکل     38

پیشینه عملی

تحقیقات انجام شده 39

فصل سوم

روش تحقیق

مقدمه 50

روش تحقیق و علت استفاده از آن 51

معرفی جامعه            52

نمونه و تعیین روش نمونه برداری          53

ابزار پژوهش و تعیین روایی و پایایی ابزار         54

ضمیمه

پرسشنامه مربوط به دانش آموزان           56

پرسشنامه دبیران     59

فهرست منابع             69

فهرست منابع اینترنتی        64