تخفیف!

پایان نامه اثرات وعوامل مؤثر بر طلاق در خانواده هاي شهرستان نيشابور 

قیمت اصلی 22,500 تومان بود.قیمت فعلی 19,000 تومان است.

نوع فایل : word

تعداد صفحات : 74 صفحه

زبان: فارسی


  • پس از خرید محصول، بلافاصله فایل به صورت اتوماتیک برای شما دانلود خواهد شد.

نوع فایل : word | تعداد صفحات : 74 صفحه | زبان: فارسی

.

.

.

پایان نامه اثرات وعوامل مؤثر بر طلاق در خانواده هاي شهرستان نيشابور

فهرست مطالب

فصل اول : کلیات تحقیق

    مقدمه1

    بیان مسئله  3

    اثرات و عوارض طلاق 6

    آثار اجتماعی طلاق  7

    عوامل مؤثر بر طلاق  9

    راه حل مسئله  11

    اهمیت و ضرورت تحقیق 13

      ضرورت تحقیق  18

    اهداف تحقیق 19

    هدف کلی  20

فصل دوم : مبانی نظری و پیشینه تحقیق

     مبانی نظری  21

    طلاق از دیدگاه اسلام 27

       تاریخچه طلاق  33

    طلاق و انواع آن 33

    پیشینه تحقیق 35

    مدل 37

    فرضیه های تحقیق38

    مفاهیم و متغیر ها  38

فصل سوم : روش تحقیق

    روش تحقیق 40

    نحوه انجام کار 40

    جامعه آمار ی 40

    جمعیت نمونه و شیوه نمونه گیری 40

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها و اطلاعات

    نمودار و جداول مربوط به طلاق 65-41

فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات

    نتایج یافته ها 66

    پیشنهادات  69

    پرسشنامه  69

    منابع و مأخذ 70