ثبت پیشنهادات / شکایات

سامانه رسیدگی به درخواست‌ها و شکایت به منظور دریافت و بررسی پیشنهادات ، نقطه نظرات انتقادات و شکایات کاربران ، خریداران محترم جهت ارزیابی ، ارزشیابی عملکرد ، ارائه خدمات بهتر ، ارتقاء و بهبود عملکرد فروشگاه اینترنتی  زد مقاله از لحاظ سرعت ، دقت ، انضباط کاری ارتقاء کاری و سیستمی ، شفافیت ، ضابطه مداری ، توجه و حساسیت در طراحی ها و ثبت محصول ، کنترل انضباط مالی و نهایتاً تحقق اهداف عالیه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران ایجاد شده است.

کاربران و مشتریان عزیز می توانند نقطه نظرهای خود را از طریق فرم زیر به ما منعکس نمایند.

فرم ثبت پیشنهادات / شکایات:
لطفاً تمام آیتم های با علامت * را با دقت پر نمایید.

باتشکر /  فروشگاه اینترنتی « زد مقاله »